Otvaranje tvrtke ili obrta

Otvaranje tvrtke ili obrta

Tvrtka ili obrt – što pokrenuti?

S obzirom na to da je „otvaranje tvrtke ili obrta“ jedno od prvih pitanja koje opterećuje sve koji po prvi puta kreću u samostalne poslovne vode, u ovom tekstu ćemo vam približiti razlike koje se odnose na otvaranje ta dva oblika djelatnosti i istaknuti ulogu kvalitetnih marketinških i grafičkih rješenja u poslovanju. Dakle, ako vam je pitanje pokretanja obrta ili tvrtke još uvijek otvoreno, pripremili smo vam detaljan vodič o razlikama između ta dva oblika poslovanja te se nadamo da će vam dobivene informacije olakšati odluku i pripremiti vas za sve izazove koji vas očekuju u procesu pokretanja vlastitog posla. Kompletan vodič za otvaranje tvrtke ili obrta možete preuzeti na www.tilio.hr.

1. Odgovornost

Odgovornost za preuzete obaveze predstavlja temeljnu razliku između obrta i trgovačkog društva. Naime, vlasnici trgovačkih društava ( d.o.o. i j. d.o.o.) za preuzete obaveze odgovaraju samo imovinom koju su unijeli u tvrtku dok obrtnik odgovara cjelokupnom osobnom imovinom. Važno je istaknuti da u slučaju počinjene štete zbog nesavjesnog poslovanja odgovorne osobe u trgovačkom društvu mogu odgovarati i svojom imovinom.

Nadalje, potpuna odgovornost obrtniku znači veći kredibilitet prema vjerovnicima, dok kod trgovačkog društva ta kredibilnost ovisi o visini temeljnog kapitala, s time da se kao pokazatelj kredibiliteta za trgovačko društvo isključivo koriste pokazatelji uspješnosti poslovanja za određeno razdoblje.

2. Osnivanje – temeljni kapital i stručna sprema

Kada se radi o pokretanju obrta, najveća prednost je cijena i brzina. Naime, otvaranje obrta je najpovoljniji i najjednostavniji način pokretanja vlastitog posla. Primjerice, izdavanje obrtnice će vas koštati približno 950,00 kn dok ćete za obradu kompletne dokumentacije trebati izdvojiti najviše 15 dana. Isto tako, nije vam potreban temeljni kapital, dok ćete za pokretanje tvrtke trebati minimalno 20.000,00 kn uz približno dodatnih 4.000,00 kn za  troškove papirologije.

Glavno ograničenje kod obrta je što, ako se odlučite baviti djelatnosti iz kategorije vezanih obrta, morate imati dokaz o stručnoj spremi, odnosno položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti za određenu djelatnost. Ipak, dobra je vijest da, ako ne ispunjavate taj uvjet, ipak  možete obavljati vezani obrt ukoliko na tim poslovima zaposlite  na punom radnom vremenu osobu koja  udovoljava tom uvjetu.

3. Poslovne knjige

Kada se radi o evidenciji poslovanja, trgovačka društva moraju sve poslovne knjige voditi po principu dvojnog knjigovodstva, dok obrtnici vode knjigovodstvo na nešto jednostavniji način. Naime, vrsta knjigovodstva za obrtnike prvenstveno ovisi o opsegu djelatnosti i vrsti obrta. Tako primjerice, ako je djelatnost vašeg obrta u sektoru poljoprivrede i šumarstva i plaćate paušalni porez, na trebate voditi poslovne knjige nego samo knjigu prometa iz koje su vidljivi izdani računi i način naplate istih. U slučaju da se kao obrtnik odlučite poslovati u sustavu dohotka, tada ćete voditi jednostavne poslovne knjige, a ako su vam prihodi od obrta veći od tri milijuna kuna odlučiti ćete se za opciju dvojnog knjigovodstva.

Svakako treba voditi računa o tome da ako  vođenje poslovnih knjiga odlučite povjeriti nekom od knjigovodstvenih servisa, troškovi će prvenstveno ovisiti o složenosti vođenja evidencija poslovanja, što znači da obrtnici obično plaćaju nešto manje nego vlasnici tvrtki.

4. Obračun plaća i zapošljavanje

Kod trgovačkih društava mora postojati najmanje jedna odgovorna osoba koja je zaposlena i plaćati si minimalnu bruto plaću koja trenutno iznosi 3120.00 kuna.  Moguća je i opcija prijave na nepuno radno vrijeme te je tada bruto plaća proporcionalno manja.

U slučaju da ste direktor trgovačkog društva i zaposleni kod drugog poslodavca, vaše trgovačko društvo može poslovati bez zaposlenih i tada nemate obavezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Kod obrta je situacija nešto drugačija. Naime, samozaposleni obrtnici dužni su, bez obzira na visinu zarade, na mjesečnoj bazi plaćati doprinose u visini od 1900,00 kn. U tom slučaju ne radi se o plaći u „klasičnom“ smislu, nego se kao oporezivi dohodak tretira razlika između prihoda i troškova.

Ukoliko uz postojeći radni odnos kod drugog poslodavca imate i registriran obrt, niste obavezni uplaćivati paušalne doprinose svakoga mjeseca nego na kraju godine i to samo na ostvareni dohodak.

Za razliku od tvrtki, obrtnici kod zapošljavanja imaju na raspolaganju različite porezne olakšice, s time da su raznim državnim poticajima u obliku mjera zapošljavanja obuhvaćeni i obrtnici i tvrtke.

5. Porez na dobit i PDV

Jednostavno rečeno, dobit je razlika između prihoda i nastalih rashoda te obično ne ovisi o naplati.
Tvrtke i obrtnici koji posluju u sustavu dobiti su obavezni plaćati porez na dobit  po stopi od 20%. Plaća se i porez na isplaćenu dobit i porez na dohodak od kapitala po stopi od 12% i to uz odgovarajući  prirez.

Porez na dobit i dohodak

Izvor slike:  https://burza.com.hr/portal/oporezivanja-obrta-i-firme/6033

S druge strane, ako kao obrtnik ostvarite niže prihode zarada će automatski biti manje oporezovana dok vlasnici tvrtki na višim razinama prihoda ostvaruju manje porezno opterećenje. Iz toga proizlazi da je, ako kao obrtnik poslujete na određenoj visini prihoda, isplativo ući u sustav poreza na dobit te vam preporučujemo da prije odluke zatražite savjet kvalitetnog poreznog savjetnika koji će preporučiti najbolje rješenje za vas.

6. Troškovi likvidacije

Kada se radi o prestanku poslovanja, najbrža i najjednostavnija procedura je u slučaju obrta. Naime, gašenje obrta odvija se u svega nekoliko dana te se sve obaveze i imovina automatski prenose na vlasnika obrta koji je dužan platiti porez na dohodak po stopama od 12 do 40 posto na razliku između vrijednosti imovine i obveza.

S druge strane, kod zatvaranje tvrtke provodi se postupak dobrovoljne likvidacije koji traje dok se ne obavi naplata potraživanja i podmirenja postojećih obveza. Po završetku likvidacije potrebno je podnijeti poreznu prijavu te se preostala imovina može prenijeti na osnivača  tek nakon plaćanja poreza.

Za kraj napominjemo da su troškovi likvidacije trgovačkog društva znatno veći od zatvaranja obrta jer uključuju troškove javnog bilježnika, sudskih pristojbi i operativne troškove vođenja likvidacije. Tako će u slučaju zatvaranju j.d.o.o.-a cijena likvidacije biti oko 600 kn, dok ćete za zatvaranje d.o.o.-a trebati izdvojiti oko 2.500 kn.

Opis Obrt Tvrtka
Temeljni kapital Nema
  • 20.000,00 kn za d.o.o.
  • 10,00 kn za j.d.o.o
  • 200.000,00 kn za d.d.
Troškovi osnivanja 270, 00 kn (izdavanje obrtnice) Cca 800,00 kn
Vrijeme potrebno za registraciju/osnivanje Obično od 1 do 3 dana, a maksimalno 15 dana 40 dana
Mjesto registracije
Nadležni ured državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu Trgovački sud
Odgovornost
Cjelokupnom imovinom obrtnika Visinom temeljnog kapitala
Knjigovodstvo
Jednostavno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o dohotku Dvojno knjigovodsto po Zakonu o računovodstvu
Članstvo u Komori
Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska komora
Djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti
Porezne stope Sukladno Zakonu o porezu na dohodak „Narodne novine“, broj 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013, 120/2013, 125/2013 i 148/2013 Članak 8.

  • Porez na dohodak plaća se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine jednostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između jednostrukog i četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.
  • Porez na dohodak prema stavku 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.
 20%
Zaposleni  Nema ograničenja  Nema ograničenja
Pomaganje u radu članova obiteljskog kućanstva (bez ugovora o radu)  Da  Ne
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost  Izdani račun
Mogućnost privremene obustave rada do 1 godine  Da  Ne
Minimalni doprinosi (ako ste u sustavu PDV-a)  cca 1800,00 kn mjesečno  Nije određeno

Važnost kvalitetnih digitalnih rješenja za sve oblike poslovanja

Bez obzira da li ste se odlučili za otvaranje obrta ili tvrtke, kako bi uspješno poslovali trebati će vam kvalitetna marketinška i web rješenja. Svakako već u startu razmislite prema kojoj skupini ćete usmjeravati najveći dio marketinških napora, na kojim društvenim mrežama želite biti prisutni te kakav vizualni identitet tvrtke, odnosno obrta, želite. Kako bi pronašli idealan set rješenja vezanih za marketing na društvenim mrežama te web i grafički dizajn, na raspolaganju vam stoji tim Virtualne Tvornice te nam se obratite nam se s povjerenjem kako bi vam početak poslovanja protekao što uspješnije.