Grafički dizajn

Izrada vizualnog identiteta

UI dizajn

Print dizajn

Izrada vizualnog identiteta

Izrada vizualnog identiteta

Kreiranje upečatljivog i prikladnog vizualnog identiteta ključan je korak u izgradnji prepoznatljivog brenda.

Vizualni identitet treba konzistentno odražavati osnovnu ideju vašega poslovanja, neovisno o okruženju i primjeni promotivnih materijala.

Izrada logotipa prvi je i temeljni korak u stvaranju prepoznatljivog vizualnog identiteta. Procesu izrade logotipa pristupa se sistematično jer tek kombinacijom nekoliko grafičkih elemenata (stil, oblik, boja, tipografija) postiže se pravi rezultat.

Koristeći zakonitosti dizajniranja oblikuje se jasan, čitljiv i prepoznatljiv logo.

UI dizajn

Dizajn korisničkog sučelja

Ukoliko ne trebate uslugu programiranja web stranice ili aplikacije, već isključivo dizajniranje korisničkog sučelja, kreirat ćemo jedinstveno dizajnirano, ali jasno i intuitivno sučelje prilagođeno vašim ciljevima te potrebama krajnjih korisnika.

Usluga uključuje razradu koncepta, izradu wireframea te, u konačnici, grafičko oblikovanje svih željenih screenova sučelja.

Pri dizajniranju korisničkog sučelja, fokusom na shvaćanje očekivanja korisnika i poslovih ciljeva naručitelja, stvaramo intuitivno i user-friendly rješenje.

Print dizajn

Print dizajn

Usluge Virtualne tvornice uključuju i grafički dizajn te pripremu za materijala tisak.

Osmišljavamo i dizajniramo promotivne materijale za tisak, prilikom čega vodimo računa o kvalitetnim vizualima koji dosljedno predstavljaju vaš brend i jasno komuniciraju željene poruke.

Neka od grafičkih rješenja koja stvaramo su posjetnice, memorandumi, kuverte, omotnice, plakati, brošure, letci, katalozi itd.

Ne pružamo uslugu printa promotivnih materijali – radimo kompletnu pripremu i dostavljamo print-ready materijale za tiskaru.

Grafički dizajn